Til elever, foreldre og foresatte 1. ­ 10.klasse

17.MAI 2016 – PROGRAM OG PRAKTISKE OPPLYSNINGER

I år skal St. Sunniva skole gå i 17.maitoget fra Youngstorget. Dette er svært praktisk for oss som går kort vei før det «ordentlige» toget begynner.

Her er programmet for dagen:

kl.09:30 Kafè St.Sunniva åpner
kl.10:00 Messe i St.Olav kirke
kl.11:00 Oppstilling i skolegården, husk norsk flagg
kl.11:15 Avmarsj til Youngstorget hvor vi slutter oss til barnetoget
kl.12:00 Restaurant St.Sunniva åpner
kl.12:30 Barnetoget kommer tilbake til skolen
kl.13:15 Underholdning, kor­konsert med elever på skolen
kl.14:00 17.mai­tale av elever fra 6A og 6B
kl.14:15 Loddtrekning
ca.kl.16:30 Avslutning av arrangementet på skolen

Husk å melde på ditt / dine barn til toget ved å sende mail / mobilskolemelding til kontaktlærer innen torsdag 12.mai.

Alle – både foreldre og små søsken – kan bli med oss ned til Youngstorget, men derfra er det bare elever og ansatte ved skolen som kan bli med i hovedtoget. Det må understrekes at foreldre og andre voksne ikke har tillatelse til å slutte seg til det offisielle toget underveis. Dette er bestemt av Oslo kommunes 17.mai­komitè.

Vi håper alle sammen møter tidlig frem og deltar i messen i tillegg til at alle blir med tilbake til skolen og støtter opp om arrangementet i skolegården etter toget.

Vel møtt!
... Se mer...Se mindre...

Fasteaksjonsdag på St. Sunniva

Nå er det tid for Caritas sin årlige fasteaksjon. Dette året går aksjonen til støtte til utdanning i konfliktområder, blant annet i Colombia, DR Kongo og Honduras. St.Sunniva ønsker å sette søkelyset på dette temaet og aksjonslandene og vil også i år være med på å samle inn penger til Caritas. Noen av valgfagsgruppene på ungdomstrinnet har tatt initiativ til å lage en aksjonsdag på skolen for å gjøre noe hyggelig sammen, og samtidig samle inn penger til et godt formål.

Aksjonsdagen blir for alle elevene på 2.-10. trinn onsdag 9.mars kl. 11.40-13.10. Det vil bli et myldrende markedsområde med ulike boder i hele underetasjen; gymsal, kantine og ute i skolegård hvis det blir fint vær. Elever fra valgfagene vil tilby aktiviteter / mat / drikke / konkurranser ved disse bodene. Alle vil få mulighet til å delta, og vi oppfordrer elevene til å ta med et valgfritt beløp til denne aksjonsdagen.
... Se mer...Se mindre...