Kjære elever, foreldre og foresatte.

Når dere kommer på skolen i dag er flagget på halv stang. Bakgrunnen er at vår kjære kollega Karianne Flagstad Moen døde fredag. I løpet av dagen vil det bli holdt minnesamling for henne i kapellet. For øvrig går skoledagen som normalt. Karianne Flagstad Moen arbeidet på 3. trinn og elevene der vil ivaretas særskilt.

Med vennlig hilsen Helene Hatle, Rektor.
... Se mer...Se mindre...

Fasteaksjonsdag på St. Sunniva

Nå er det tid for Caritas sin årlige fasteaksjon. Dette året går aksjonen til støtte til utdanning i konfliktområder, blant annet i Colombia, DR Kongo og Honduras. St.Sunniva ønsker å sette søkelyset på dette temaet og aksjonslandene og vil også i år være med på å samle inn penger til Caritas. Noen av valgfagsgruppene på ungdomstrinnet har tatt initiativ til å lage en aksjonsdag på skolen for å gjøre noe hyggelig sammen, og samtidig samle inn penger til et godt formål.

Aksjonsdagen blir for alle elevene på 2.-10. trinn onsdag 9.mars kl. 11.40-13.10. Det vil bli et myldrende markedsområde med ulike boder i hele underetasjen; gymsal, kantine og ute i skolegård hvis det blir fint vær. Elever fra valgfagene vil tilby aktiviteter / mat / drikke / konkurranser ved disse bodene. Alle vil få mulighet til å delta, og vi oppfordrer elevene til å ta med et valgfritt beløp til denne aksjonsdagen.
... Se mer...Se mindre...