Første skoledag etter nyttår er tirsdag 3. januar 2017