Folkehelseinstituttet anbefaler at alle skoler har en ukes lusekampanje hvert halvår. Det er nå tid for lusekampanje her på St. Sunniva skole, hvor målet er en lusefri skole.

Alle elever, familiemedlemmer og ansatte bør sjekkes for hodelus i denne perioden. På skolehelsetjenestens side på skolens hjemmeside, ligger informasjon til alle foresatte om hvordan de kan sjekke for lus. Informasjonsbrosjyrer er også tilgjengelig her på helsesøsterkontoret. Ta kontakt med helsesøster ved spørsmål!

Informasjon er tilgjengelig også på:

https://www.fhi.no/ml/skadedyr/lus/

Det er fint om alle foresatte kan få en påminnelse på timeplanen om å sjekke for lus og at informasjon ligger på skolens nettside under Annet –> Skolehelsetjenesten

Takk for samarbeidet for en lusefri skole!

Hilsen oss helsesøstrene
Marit og Marte 🙂