Elevene som skal gå på ungdomsskolen skoleåret 2017-18 må fylle inn sine valgfagsønsker på dette skjemaet. Fristen er fredag 16.juni, og det skal signeres av elev og foresatte.

http://www.stsunniva.no/wp-content/uploads/2017/06/Valgfagskjema-2017-2018.pdf