Oslo katolske bispedømme (OKB) søker personalrådgiver. Les mer om stillingen her:

http://www.katolsk.no/nyheter/2017/05/ledig-stilling-som-personalradgiver-i-okb