Kjære elever, foreldre og foresatte ved St. Sunniva skole!

blomstereng

På vegne av alle ansatte vil jeg takke for samarbeidet i skoleåret som ligger bak oss, samt ønske dere alle en riktig god sommer!

Siste skoledag før sommerferien er torsdag 22. juni, og elevene slutter kl. 13.00.

Program for torsdagen 22. juni:

  • Kl. 08.30. Klassene starter til vanlig tid.
  • Kl. 09.00. Messe for 1.- 5. trinn i St. Olav.
  • Kl. 10.30. Messe for 6. – 9. trinn i St. Olav.
  • Kl. 13.00. Elevene slutter.

SFO tar imot barna fra kl. 13.00.

Første skoledag skoleåret 2017/2018 er mandag 21. august.
2.-10. trinn begynner kl. 08.30
1. trinn møter i store skolegård kl. 09.00.

Med vennlig hilsen

Helene Hatle
rektor