Julesangaften i St.Joseph kirke torsdag 14.desember kl.16:30. 1.klasse, fløytister, mellomtrinnskor og ungdomskor deltar.

Ny konsert kl.18:00: Fløytister, mellomtrinnskor og ungdomskor deltar.