Eksamen 10.trinn – vår 2017

Skriftlig eksamen

  • Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til skriftlig eksamen i enten engelsk, matematikk eller norsk (både hovedmål og sidemål).
  • Skriftlig eksamen kan ha forberedelsedel.
  • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for oppgavene, veiledningen av sensorene, og sensuren.

12.mai: Trekk skriftlig eksamen

16.mai: Matematikk eksamen

18.mai: Forberedelse engelsk eksamen

19.mai: Engelsk eksamen

22.mai: Forberedelse norsk eksamen

23.mai: Norsk hovedmål eksamen

24.mai: Norsk sidemål eksamen

 

Muntlig eksamen

  • Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til en muntlig eksamen.
  • Det er lærerne på den enkelte skole som utarbeider forslag til eksamensoppgaver.
  • Eksamensfag opplyses 48 timer før eksamen. Elevene trekker tema/problemstilling til forberedelse 24 timer før eksamen. Eksamen er på inntil 30 minutter per elev og kan gjennomføres individuelt, i par eller i gruppe.
  • Muntlig eksamen gjennomføres med en intern og en ekstern sensor

 

13.juni: Muntlig eksamen pulje 1

16.juni: Muntlig eksamen pulje 2