Christiane Fürst
BIBLIOTEKAR
23 29 25 14
chris@stsunniva.no
Kristin Braathen
LOGOPED
23 29 25 22
kristin@stsunniva.no
Andreas Rupprecht
SKOLEPREST
23 29 25 18
stsanru@stsunniva.no
Marthe Næss
HELSESØSTER
23 29 25 08
helsesoster@stsunniva.no
Lars Olav Tveito
Systemansvarlig - IKT
lo@stsunniva.no
Marit Trandum Gilhuus
HELSESØSTER
906 32 218
Bjørghild Swane
Resepsjon
Karin Eriksen
KANTINEANSVARLIG og ASSISTENT