Kontaktlærere

Bao Hieu Kevin Nguyen
23 29 25 17
Monika Szabo
23 29 25 17

Årsplaner

SPRÅKFAG

Norsk

Engelsk

TRINNSPESIFIKKE FAG

Musikk

Kunst og håndverk

FELLESFAG

Matematikk

Kristendom

Samfunnsfag

Naturfag

Kroppsøving