Kontaktlærere

Ingebjørg Kari Bjorvand Hillestad
23292500
Trude Thun
23 29 25 17

Årsplaner

SPRÅKFAG

Norsk

Engelsk

TRINNSPESIFIKKE FAG

Musikk

Kunst og håndverk

FELLESFAG

Matematikk

Kristendom

Samfunnsfag

Naturfag

Kroppsøving