Kontaktlærere

Karin Macé
22292536
Kirsten Guldhaug Varkøy
23292536

Årsplaner

SPRÅKFAG

Norsk

Engelsk

TRINNSPESIFIKKE FAG

Musikk

Kunst og håndverk

FELLESFAG

Matematikk

Kristendom

Samfunnsfag

Naturfag

Kroppsøving