Kontaktlærere

Selma Clara Hartsuijker
23 29 25 32
Åshild Ruud
23 29 25 32

Årsplaner

SPRÅKFAG

Norsk

Engelsk

TRINNSPESIFIKKE FAG

Musikk

Kunst og håndverk

FELLESFAG

Matematikk

Kristendom

Samfunnsfag

Naturfag

Kroppsøving