Kontaktlærere

Håvard Hølleland
23 29 25 07
Øyvind Wlodarczyk Giske
23 29 25 07

Årsplaner

SPRÅKFAG

Norsk

Engelsk

TRINNSPESIFIKKE FAG

Musikk

Kunst og håndverk

FELLESFAG

Matematikk

Kristendom

Samfunnsfag

Naturfag

Kroppsøving