Kontaktlærere

Birgitte Kvebæk
23 29 25 19
Harald Emil Verpe
23 29 25 19

Årsplaner

SPRÅKFAG

Norsk

Engelsk


TRINNSPESIFIKKE FAG

Musikk

Kunst og håndverk

FELLESFAG

Matematikk

Kristendom

Samfunnsfag

Naturfag

Kroppsøving