Kontaktlærere

Brita Skriubakken
23 29 25 19
Eirin Saga Hammerstad
23 29 25 19
Lisbeth Larsen
23 29 25 19

Årsplaner

SPRÅKFAG

Norsk

Engelsk


TRINNSPESIFIKKE FAG

Musikk

Kunst og håndverk

FELLESFAG

Matematikk

Kristendom

Samfunnsfag

Naturfag

Kroppsøving