Kontaktlærere

Eli Aareskjold
23292503
Hege Almås
23292503

Årsplaner

SPRÅKFAG

Norsk

Engelsk


TRINNSPESIFIKKE FAG

Musikk

Kunst og håndverk

FELLESFAG

Matematikk

Kristendom

Samfunnsfag

Naturfag

Kroppsøving