Kontaktlærere

Eli Aareskjold
23 29 25 03
Hege Almås
23 29 25 03

Årsplaner

SPRÅKFAG

Norsk

Engelsk


TRINNSPESIFIKKE FAG

Musikk

Kunst og håndverk

FELLESFAG

Matematikk

Kristendom

Samfunnsfag

Naturfag

Kroppsøving