Kontaktlærere

Hanna Guldhaug
23 29 25 03
Måns Bodemar
22292503

Årsplaner

SPRÅKFAG

Norsk

Engelsk


TRINNSPESIFIKKE FAG

Musikk

Kunst og håndverk

FELLESFAG

Matematikk

Kristendom

Samfunnsfag

Naturfag

Kroppsøving